Privacy Policy

Inleiding

Vloer Beter verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Vloer Beter en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens

Vloer Beter verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens

Vloer Beter behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Vloer Beter verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de Vloer Beter-nieuwsbrief en bij een bezoek aan Vloer Beter evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Vloer Beter dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of Vloer Beter hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar info@vloerbeter.nl. Vloer Beter verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De website vloerbeter.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Vloer Beter beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Vloer Beter na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Vloer Beter gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Vloer Beter website en hun functionaliteit.